Miniladies

Skupinu Miniladies tvoří děvčata, která jsou vybírána v předchozích tanečních kroužcích na základních školách nebo jsou, po zvážení trenéra skupiny, přijata přímo. Je vhodné, aby děvčata přijatá přímo alespoň navštěvovala v předchozích letech jiné kroužky tanců na soutěžní úrovni.

Skupina se poté věnuje latinsko-americkým a standardním tancům ve formacích a tzv. Synchro dance - tanci ve dvojici se samozřejmou účastí na soutěžích.

Určeno pro: Děvčata ve věku 10 – 14 let
Vyučuje: Lucie Malá
Zahajovací lekce:
Čas tréninků:
Místo konání: Taneční centrum Pardubice, Dašická 485, Pardubice - Slovany
Cena: 1 900,- Kč na osobu a pololetí

Přihláška