Tento kurz jsme byli nuceni vzhledem ke krizové situaci ukončit. 

Náhradní termíny připravujeme. O přesných termínech Vás budeme informovat emailem

Aby toho nebylo málo, tak máme zásadní problém s tímto webem. Zveřejněné informace se nám postupně ztrácí a pak to může vypadat, že Vás ani neinformujeme. Webmaster to prý řeší, ale bohužel stále bez kladného výsledku. Proto se moc omlouváme, ale tyto věci neumíme ovlivnit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lady Dance G - speciální skupina

Skupina Lady Dance G

Tento kurzu je výběrová skupina. Vstup do tohoto kurzu je podmíněn doporučením od R. Smejkala a nelze se do něj bez tohoto doporučení přihlásit.

Určeno pro: Speciální skupina připravující se na vystoupení a případné soutěže.
Vyučuje: Tereza Dostálková
Zahajovací lekce: 4. února 2020 v 16:50 
Čas konání: Vždy v úterý od 16:50 – 18:05 hodin
Termíny 1. pololetí:

únor: 4., 18., 25./ březen: 3., 10., 17., 24., 31. / duben: 7., 14., 21., 28.

květen:  5., 12., 19., 26.

Místo konání: Skautské centrum Vinice, K Vinici 2666, Pardubice
Celková cena: 1840,- Kč na osobu včetně DPH
Celkový rozsah: Celkem 16 lekcí
platba: dle přihlášení u Terezy Dostálkové Vám bude vystavena faktura