Lady Dance G - speciální skupina

Skupina Lady Dance G

Tento kurzu je výběrová skupina. Vstup do tohoto kurzu je podmíněn doporučením od R. Smejkala a nelze se do něj bez tohoto doporučení přihlásit.

Určeno pro: Speciální skupina připravující se na vystoupení a případné soutěže.
Vyučuje: Tereza Dostálková
Zahajovací lekce: 17. září 2017 v 16:50 
Čas konání: Vždy v úterý od 16:50 – 18:05 hodin
Termíny 1. pololetí:

září: 17., 24. / říjen: 1., 8., 15.,  22. / listopad: 5., 12., 19., 26. / prosinec: 3., 10., 17.  2019

leden:  7., 14., 21. 2020

Místo konání: Skautské centrum Vinice, K Vinici 2666, Pardubice
Celková cena: 1800,- Kč na osobu včetně DPH
Celkový rozsah: Celkem 16 lekcí
Obsazenost: Poslední volná místa!
platba: dle přihlášení u Terezy Dostálkové Vám bude vystavena faktura